20 Kasım 2013 Çarşamba

Rukiye Şimşek'in ölümü sonrası platformumuzun basın açıklaması

Ev işçisi Rukiye Şimşek'in ölümünün ardından 19 Kasım günü SGK İstanbul binası önünde bir basın açıklaması yaptık. Kadın Emeği Platformu olarak yaptığımız açıklama şöyle:

Bu gün burada bir ev işçisinin, Rukiye Şimşek'in iş cinayeti sonucu yaşamdan kopartılmasını protesto etmek için toplandık.
Sormak istiyoruz yetkililer neredesiniz.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı neredesiniz?   İstanbul İş Teftiş kurulu neredesiniz?   Rukiye Şimşek için ne yapacaksınız? Daha kaç ev işçisi camdan düşerek yaşamını yitirecek. Daha kaç iş cinayeti yaşanacak!
 Fatma Aldal davası   ev işçilerinin sorunlarının acilen çözülmesi ihtiyacını haykıran bir dava olmuş, bundan sonra ev işçilerinin  camdan düşerek yaşamını yitirmemeleri için;  kadınlar olarak, sendikalar, demokratik kitle örgütleri olarak sesimizi yükseltmiştik.
Ancak bu güne kadar AKP hükümeti tarafından   ev işçilerinin sorunlarını çözecek bir adım atılmadı.
Ev işçileri devletin vurdumduymazlığı yüzünden  her an ölüm tehlikesi, meslek hastalığı , taciz, tecavüz gibi risklerle yüz yüzedir. Ev işçilerinin güvencesiz, kayıtsız,  görünmeyen, tehlikelerle yüz yüze çalışma koşullarından,   kölelik durumundan   Çalışma Bakanlığı sorumludur, Devlet  sorumludur.
Son zamanlarda  sansasyonel haberler ile ev işçileri kurtuluyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Basında çıkan  "bir gün bile çalışsa ev işçileri sigortalanacak " yönlü haberler  gerçeği yansıtmamaktadır. Ev işçilerinin sigortalanmasını kolaylaştıracağı söylense de sosyal güvence olmadan ev işçilerinin  sorunları  çözülmeyecektir.  Ayrıca  yapılacağı söylenen düzenlemelerin tamamı   teknik düzenlemelerdir.  Ev işçilerinin mevcut yasal statüsünde hiç bir iyileştirme getirmemektedir.   Ev hizmetlerini  iş yasasına almadan ev işçilerinin talepleri karşılanamaz. 
Kaldı ki ev  işçilerinin talepleri  görmezden gelinerek sorunlar çözülemez. Biz ev işçilerine insana yakışır iş sözleşmesi ILOC189'un imzalanmasını talep ediyoruz. Ev hizmetleri 4857 sayılı iş yasası kapsamına alınsın. Ev hizmetleri  İş sağlığı ve  Güvenliği yasasına alınsın.
Göçmen ev işçilerinin iş koşulları iyileştirilsin ve çalışma izni işverene bağlı olmaktan çıkarılsın.
Özel istihdam büroları, kiralık işçi büroları kölelik demektir. ÖİS'ler kapatılsın. Kiralık  işçi bürolarına hayır diyoruz.
Kadınların esnek ve güvencesiz çalıştırılması, çifte sömürünün derinleştirilmesi, kadın emeğinin değersizleştirilmesi ve kadın bedeninin denetlenmesine dönük her türlü uygulamaya hayır diyoruz.
Tüm kadınların güvenceli bir yaşama, eşit ve özgür bir hayata sahip olması, ev işçileri insana yakışır işe kavuşması için  Kadın Emeği Platformu olarak  sonuna kadara  mücadeleye devam edeceğiz.

KADIN EMEĞİ PLATFORMU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder